Enciams


Els enciams es poden plantar pràcticament tot l'any. Ara hem plantat els de "fulla de roure" i "maravilla" a uns 15cm de distancia.